icon-jobb.png

SNØGG PLUSS

Oppfyller din bedrift kravene til førstehjelpsutstyr?

Snøgg Pluss

Vi tilbyr gjennom våre autoriserte Snøgg Pluss forhandlere en uforpliktende risikoanalyse av din arbeidsplass.

Analysen vil avdekke status på beredskapen i din bedrift med tanke på sår- og kuttskader, øye- og kjemikalieskader, brannskader, fall-, brudd- og klemskader.

Hvorfor?

  • Gi dine ansatte en trygg arbeidsplass

  • Evaluering av din beredskap

  • Få sikkerhetsbevisste ansatte

  • Ingen forpliktelser

Hvordan?

En av våre sertifiserte forhandlere besøker din bedrift for å gjennomføre analysen av alle arbeidslokasjoner. Formålet er å kartlegge hvilke skader som kan oppstå på de ulike lokasjonene, hvilke produkter bedriften din har tilgjengelig og om bedriften oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

§

Krav til beredskap

Gjennomgang av hvilke krav som stilles til beredskapen i din bedrift.

Dagens beredskap

Gjennomgang av lokaler og hvilke beredskap bedriften har i dag.

Risikoanalyse

Våre konsulenter vurderer dagens beredskap opp mot mulige risikoer på arbeidsplassen.

Rapport

Du får tilsendt en rapport som gir deg oppsummering av analysen, og mulige anbefalinger for økt beredskap.

Dette trenger du å vite

Etter gjennomført bedriftsbesøk vil vår forhandler utarbeide en rapport som oversendes dere. Rapporten tar grunnlag i kravene i Arbeidsmiljøloven samt erfaring fra bedriften selv om hvilke skader som kan oppstå på de ulike lokasjonene.

Det eneste som kreves av deg, er at du er tilgjengelig og tilstede i lokalet når forhandleren kommer til din bedrift. Hvor lang tid selve bedriftsgjennomgangen vil ta er avhengig av størrelsen på bedriften. Grovt sett kan du forvente å måtte sette av 1-2 timer.

Snøgg Pluss er et tilbud til din bedrift. Både bedriftsbesøk og analyserapport er derfor gratis for deg. Vår forhandler vil i sin anbefaling komme med forslag til aktuelle produkter for din bedrift, men anbefalingene kommer uten forpliktelser.

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av din bedrift

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)
* Obligatorisk felt