Øyeskader

På arbeidsplasser med høy risiko for øyeskader, som feks. byggeplasser, lagerlokaler, storkjøkken, industri og laboratorier er det ekstra viktig med utrustning for førstehjelp. Ved øyeskader er det svært viktig å ha rask tilgang til førstehjelp så du kan beskytte en av dine viktigste sanser. 

  1. Start skyllingen raskt - Effekten er størst de første sekundene
  2. Skyll rikelig - Øyet må være åpent når du skyller. Bruk fingrene til å holde øyet åpenteye-illustration
  3. Skyll lenge - Skyll minst 15 min. Bruk flere flasker øyedusj eller fortsett å skylle ved en fast installert øyeskyllestasjon

God plassering av øyeskyllestasjoner er derfor viktig - gjør øyeskylleproduktet lett tilgjengelig.

Cederroth Øyeskylle 500ml x 2fl

215022
Den integrerte støvbeskytteren holder øyekoppen ren og fin. Støvbeskytteren fungerer samtidig som en åpningsanordning.

Cederroth Øyeskylle 235ml

215021
Den integrerte støvbeskytteren holder øyekoppen ren og fin. Støvbeskytteren fungerer samtidig som en åpningsanordning.

Skilt Øyeskylle

20 x 20
Markeringsskilt for øyeskylle.

Øyeskylleampull 30 ml

Engangs
Ampuller med sterilt saltvann til skylling av øye og sår. Består av 0,9% natriumkloridløsning.

Cederroth øyeskyllestasjon

215019
Cederroth øyeskyllestasjon er designet for at det skal gå raskt å få hjelp.