Treningsdukker Laerdal

Little Anne QCPR

Little Anne QCPR har tilbakemeldingsteknologi som kan hjelpe deg å forbedre kvaliteten på HLR, gjennom opplæring og læringsengasjement.

Mini Anne Plus

Klasseromsløsning for HLR trening