Hjerte-lunge-redning

I Norge dør det 2500-3000 mennesker hvert år av plutselig uventet hjertestans.

Om vi redder 10% av disse, tilsvarer det antallet drept i trafikken hvert år. Studier viser at inntil 75% av pasientene som får strømstøt i løpet av de første 3 minuttene overlever en hjertestans. For hvert minutt som går uten livreddende behandling, reduseres sjansen for overlevelse med inntil 10%. 

Responstid for ambulanse er ca. 9 min eller mer i byer, i utkant mer, Et offers sjanse til overlevelse er 5% hvis ikke en AED er tilgjengelig. 

AED tilgjengelig på stedet øker pasientens sjanse til overlevelse med 24% eller mer, 

Ventilasjonsbag Barn

Ambu Spur II
Ambu Spur 2 engangsbagger er 100% Latexfrie og er beregnet til bruk på en pasient. Alle materialer, inkludert pasientventilen er transparente.

Ventilasjonsbag Voksen

Ambu Spur II
Ambu Spur 2 engangsbagger er 100% Latexfrie og er beregnet til bruk på en pasient. Alle materialer, inkludert pasientventilen er transparente.

Ventilasjonsbag Baby

Ambu Oval Silicon
Flergangs ventilasjonsbag beregnet for manuell ventilasjon av personer i aller aldersgrupper.

Ventilasjonsbag Barn

Ambu Oval Silicon
Flergangs ventilasjonsbag beregnet for manuell ventilasjon av personer i aller aldersgrupper.

Ambu Peep ventil

Engangs, Voksen
Justerbar mellom 1,5- 20 H2O cm.

Peep 10 ventil

Flergangs, barn, 18 mm
Justerbare mellom 0-10 H2O cm.

Peep 10 ventil

Flergangs, voksen, 30 mm
Justerbare mellom 0-10 H2O cm.

Peep 10 ventil

Flergangs, komplett
Justerbare mellom 0-10 H2O cm,

Peep 20 ventil

Flergangs, 19/22 mm
Justerbar mellom 1,5- 20 H2O cm.

Peep 20 ventil

Flergangs, voksen, 30 mm
Justerbar mellom 1,5- 20 H2O cm.

Endotracealtube

Nr. 3
Endotrachealtuber leveres både i voksen og barnestørrelse.

Endotracealtube

Nr. 5
Endotrachealtuber leveres både i voksen og barnestørrelse.

Endotracealtube

Nr. 6
Endotrachealtuber leveres både i voksen og barnestørrelse.

Endotracealtube

Nr. 7
Endotrachealtuber leveres både i voksen og barnestørrelse.

Endotracealtube

Nr. 8
Endotrachealtuber leveres både i voksen og barnestørrelse.

Endotracealtube

Nr. 9
Endotrachealtuber leveres både i voksen og barnestørrelse.

Sugekateter

Rett ch 14, grønn
Sugekateter Ch 14

Svelgtube nr. 0

Sort
Svelgtuber leveres i flere størrelser. Alle størrelsene har forskjellige farge.

Svelgtube nr. 1

Hvit
Svelgtuber leveres i flere størrelser. Alle størrelsene har forskjellige farge.

Svelgtube nr. 2

Grønn
Svelgtuber leveres i flere størrelser. Alle størrelsene har forskjellige farge.

Svelgtube nr. 3

Orange
Svelgtuber leveres i flere størrelser. Alle størrelsene har forskjellige farge.

Svelgtube nr. 4

Rød
Svelgtuber leveres i flere størrelser. Alle størrelsene har forskjellige farge.