Bedriftspakker

For å gjøre det enkelt å anskaffe førstehjelpsutstyret din bedrift trenger har vi satt sammen noen forslag på førstehjelpspakker tilpasset små, mellomstore og store bedrifter. Alle bedrifter er unike og har ulike behov. Førstehjelpspakkene er satt sammen for oppfylle krav til stasjonær enhet / utrykningsenhet.

Ta kontakt for råd og veiledning for førstehjelpsutstyr til din bedrift.