icon-jobb.png

FØRSTEHJELP PÅ JOBB

Det er arbeidsgiver sin plikt å sørge for at førstehjelpsutstyr er på plass og komplett til enhver tid.

Krav til beredskap i din bedrift

Etter Lov av 17. juni 2005 og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
§ 4-4 (1)(2) kan det være naturlig å ha førstehjelpsutstyret plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske.

Hva betyr dette i praksis?

For å oppfylle de krav som stilles bør du som arbeidsgiver kartlegge følgende tre faktorer: Oppfyller din bedrift kravene til førstehjelpsutstyr? Hva er nødvendig i din bedrift?
Hva er tilgjengelig?

Enhver bedrift skal ha stasjonært utstyr som står i forhold til lokalitetene, samt at der hvor bedriftens virksomhet er spredt over større områder, bør det i tillegg være lette og transportable beredskaps -/utrykningsenheter. Disse bør være forseglet og kompletteres hver gang forseglingen er brutt.

Sørg for at din bedrift oppfyller arbeidsmiljøloven.
Bestill ditt førstehjelpsutstyr i dag.

Arbeidstilsynet - Om førstehjelp

Grunnleggende beredskap

Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle førstehjelpsenhetene. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett - alltid.
Vi har satt sammen noen førstehjelpspakker tilpasset små, mellomstore og store bedrifter, alle tilpasset ditt behov.

Alle våre førstehjelpspakker oppfyller krav til stasjonær enhet / utrykningsenhet. Ta kontakt for råd og veiledning for utstyr til din bedrift.

AED Plus komplett

Hjertestarter
Hjertestarteren er enkel i bruk. Den leveres med piktogrammer, tekst og lys samt en unike elektrode som måler hastighet og dybde på hjertekompresjonene og gir tilbakemeldinger underveis.