Støv eller fremmedlegeme i øyet

Dersom en person har fått støv eller et fremmedlegeme i øyet bør man skylle umiddelbart.

Hvis pasienten har fått støv eller rusk i øyet, skal man:

  • Starte skylling av øyet umiddelbart med sterilt saltvann eller eller kaldt/lunket kranvann.
  • Kontakte nærmeste legevakt hvis ubehaget ikke opphører, eller man mistenker at fremmedlegemer fortsatt befinner seg i øyet.

Aktuelle produkter for Støv eller fremmedlegeme i øyet

På vei ut

Snøgg øyeskyllekabinett

2 stk.flasker à 500 ml.
Øyeskylleflasker skal finnes der hvor det er fare for irriterende smuss, eller væsker som kan forårsake skader på øyet.