Støv eller fremmedlegeme i øyet

Dersom en person har fått støv eller et fremmedlegeme i øyet bør man skylle umiddelbart.

Hvis pasienten har fått støv eller rusk i øyet, skal man:

  • Starte skylling av øyet umiddelbart med sterilt saltvann eller eller kaldt/lunket kranvann.
  • Kontakte nærmeste legevakt hvis ubehaget ikke opphører, eller man mistenker at fremmedlegemer fortsatt befinner seg i øyet.

Aktuelle produkter for Støv eller fremmedlegeme i øyet

Snøgg Øyeskyllestasjon

1 flaske à 500ml, skilt og oppheng
Øyeskyllestasjon med en flaske à 500 ml Snøggs øyeskyllevæske.

Snøgg øyeskyllekabinett

2 stk.flasker à 500 ml.
Øyeskylleflasker skal finnes der hvor det er fare for irriterende smuss, eller væsker som kan forårsake skader på øyet.

Snøgg Øyeskylleflaske

500 ml
Inneholder 0,9% natriumkloridløsning. Er steril og enkel å bruke.