Hjerneslag

Skyldes oftest en blodpropp i en av blodårene til hjernen

Hvis man får ett eller flere av symtomene må man ringe 1-1-3 med en gang.

  • Lammelse i ansiktet – smiler skjevt
  • Lammelse i en arm – kan ikke holde armen løftet
  • Språkforstyrrelser – finner ikke riktige ord
  • Taleproblemer – utydelig tale

Hva skal du gjøre?

  • Sikre luftvei og legg pasienten i sideleie ( hvis bevisstløs)
  • Overvåk pasienten
  • Forebygg nedkjøling
  • La pasienten finne en "behagelig" stilling ( hvis bevisst)
  • Ring lege eller 1-1-3
  • Gi nødvendig assistanse