Drukning

Årlig omkommer mellom 100-150 personer pga. drukning

Ved drukningsulykker skal man først prioritere sin egen sikkerhet. 
Det å sette igang livredning ved å svømme ut til eller dykke etter den forulykkede skal være det siste du gjør, fordi det øker sikkerhetsrisikoen for deg. 

  1. Rop på hjelp!
  2. Rekk ut noe til en som ikke kan holde seg flytende. 
  3. Kast ut noe til vedkommende - livbøye etc. 
  4. Ro eller svøm ut med et flytemiddel
  5. Bruk ilandsføringsgrep på den livløse. 

Førstehjelp og livredning av personer som har kommet under vann:

  1. Varsle om ulykken.
  2. Merk deg ulykkesstedet.
  3. Redd pasienten opp av vannet hvis mulig.
  4. Start livreddende førstehjelp.

Aktuelle produkter ved drukning

Snøgg ullteppe

Snøgg ullteppe er produsert av resirkulert tekstil og ullmiks.

Redningsfolie

Sølv
Enkel redningsfolie som reduserer pasientens varmetap.